Värdering

Värdering

 Marknadsvärde är det man vanligen menar med värde, men din situation avgör vilken värdering du behöver. Det kan t.ex. vara försäljning, generationsskifte, tillköp, klyvning, belåning, naturreservat eller annat intrång.

Marknadsvärde, taxeringsvärde, avkastningsvärde, nettovärde efter skatt och skuld, och graderingsvärde är förekommande värderingsunderlag beroende på vilka beslut som skall tas. Skog och Lantbruk hjälper dig till rätt värde och rätt underlag för ditt beslut.