Redovisning, bokslut och årsredovisning

Redovisning, bokslut och årsredovisning

Redovisning
Vi sköter hela eller delar av ditt företags löpande bokföring så att den hanteras korrekt och effektivt. Vi ser till så att momsredovisning och deklarationer lämnas in i tid och förser dig med den information och beslutsunderlag du behöver för att kunna driva ditt företag framåt. Vi hjälper dig med din och dina anställdas löner.

Bokslut och årsredovisning
Vi hjälper dig med upprättande av bokslut och årsredovisning. Vi går igenom det gångna året och blickar framåt för kommande år.

Inkomstdeklaration
Upprättande av korrekt inkomstdeklaration är en viktig del för dig som företagare eftersom man i detta redovisar alla uppgifter till skatteverket.

Rådgivning
Skatteoptimering, företagsformer, skogsekonomiska underlag, lön, utdelning och räntefördelning. Vi finns här för dig och ditt företag.

Företagsformer
Vare sig du har aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma är vi behjälpliga med ovanstående tjänster.