Vi kan det vi heter och mycket mer!

Förutom fastighetsförmedling och annan rådgivning till jord- och skogsägare hjälper vi många typer av företagare med skatt, bokslut och deklaration. Se allt vi kan hjälpa er med nedan.

Vi kan det vi heter och mycket mer!

Förutom fastighetsförmedling och annan rådgivning till jord- och skogsägare hjälper vi många typer av företagare med skatt, bokslut och deklaration. Se allt vi kan hjälpa er med nedan.

Fastighetsförmedling

Skog & Lantbruk har 7 st registrerade fastighetsmäklare från Skåne i Söder till Västergötland i norr, samtliga med mångårig erfarenhet av att förmedla jord och skog som är vår specialitet. Dessutom mycket goda kunskaper i Lantmäterifrågor och hur man bäst anpassar en egendom inför ett eventuellt förmedlingsuppdrag om den inte ska säljas i sin helhet.
Välkommen att titta på de objekt vi har till salu!

Vi hjälper dig med

Fastighetsförmedling

Som fastighetsmäklare är Skog och Lantbruk specialiserade på jord-och skogsfastigheter. Vi har säljarens uppdrag att genomföra en lyckad försäljning och lyfter fram fastighetens olika värden.

Generationsskifte

Generationsskifte handlar om så mycket mer än bara skatt och juridik. Det skall också kännas rätt. Vi har många års erfarenhet av att hjälpa familjer i sitt generationsskifte.

Värdering

Marknadsvärde är det man vanligen menar med värde, men din situation avgör vilken värdering du behöver. Det kan t.ex. vara försäljning, generationsskifte, tillköp, belåning, naturreservat eller annat intrång.

Skogsbruksplaner

Att äga jord- och skogsfastigheter innebär ett stort ansvar. Jord och skog är Sveriges gröna guld, samtidigt erbjuds rika naturupplevelser, rekreation, jakt med mera.