Fastighetsförmedling

Fastighetsförmedling

 Som fastighetsmäklare är Skog och Lantbruk specialiserade på jord-och skogsfastigheter.

Vi har säljarens uppdrag att genomföra en lyckad försäljning och lyfter fram fastighetens olika värden. Skog och Lantbruk arbetar för att tillgodose både säljarens och köparens önskemål under givna förutsättningar.

Fastighetsförmedling handlar om priset… och priset… och om mycket mer än bara priset, det vet vi av erfarenhet. Fastighetsaffärer inom jord och skog handlar om mycket mera. Det kan ofta gälla delvärden, fastighetsbildning, lantmäterifrågor, skogsfrågor, arrendefrågor, skattefrågor, bankfrågor osv. Det skall dessutom kännas rätt. Rätt beslutsunderlag, rätt pris, rätta villkor och avtal, att känna sig trygg i att det blir som man kommit överens om, mm. Allt för en lyckad fastighetsaffär.

Vi har många års erfarenhet av att hjälpa till att sälja eller köpa skog och lantbruk. Vi vet vilka frågor som är viktiga samt underlättar för din beslutssituation. Vi har kunskapen, erfarenheten och kontaktnätet som kan hjälpa dig till en lyckad fastighetsaffär.