Skogsbruksplaner

Skogsbruksplaner

Skogsbruksplanen är ett planeringsinstrument för din framtida skogsskötsel.

Det används även som underlag vid tex fastighetsförsäljning, generationsskifte eller värdering. Vi kan tillhandahålla gröna skogsbruksplaner som är godkända för FSC och PEFC certifiering eller enklare planer utan gröna skötselråd.