Skog & Lantbruks tjänster

Att äga jord- och skogsfastigheter innebär ett ansvar för stora ekonomiska värden. Jord och skog är Sveriges gröna guld, samtidigt som de också erbjuder rika möjligheter till naturupplevelser, rekreation, jakt med mera.

Som jord- och skogsägare är du fastighetsägare, brukare och företagare och omfattas därmed av ett vidsträckt regelverk. Skog och Lantbruk kan hjälpa dig som är eller vill bli jord- och skogsägare med ekonomi och juridik om ditt ägande och brukande. Som fastighetsmäklare är vi specialister på jord- och skogsfastigheter.

Du är varmt välkommen att kontakta oss med dina frågor rörande fastighetsförmedling, generationsskifte, värderingredovisning/deklaration, skogsekonomiskogsbruksplaner, lönehantering och SAM/EU-ansökan.

Våra medarbetare