Redovisning, bokslut och årsredovisning

Redovisning
Vi sköter hela eller delar av ditt företags löpande bokföring så att den hanteras korrekt och effektivt. Vi ser till så att momsredovisning och deklarationer lämnas in i tid och förser Dig med den information och beslutsunderlag Du behöver för att kunna driva ditt företag framåt. Vi hjälper Dig med din och dina anställdas löner. 

Bokslut och årsredovisning
Vi hjälper Dig med upprättande av bokslut och årsredovisning. Vi går igenom det gångna året och blickar framåt för kommande år. 

Inkomstdeklaration
Upprättande av inkomstdeklaration är en viktig del för Dig som företagare. Speciellt när du äger jord och skog, om det så är i bolag eller privat så hjälper vi Dig. 

Rådgivning
Skatteoptimering, företagsformer, skogsekonomiska underlag, lön, utdelning och räntefördelning. Vi finns här för Dig och ditt företag.

Kontakta Skog och Lantbruk för ett lyckat resultat.

Våra medarbetare