Anders Boman, ordf.

Anders Boman är utbildad jägmästare och registrerad fastighetsmäklare med erfarenhet från över 30 år i skogsbranschen varav över 25 år som fastighetsmäklare och generationsskiftare. Anders har tidigare tjänstgjort inom LRF Konsult Skogsbyrån, bl.a. som skogsekonom, fastighetsmäklare och auktoriserad generationsskiftare. Anders har varit resultatenhetschef och affärschef för Skogsbyrån inom LRF Konsult.

Telefon: 0491 - 38 25 26
Mobil: 070 - 567 38 27
E-post: anders.boman@skogochlantbruk.se