Jan-Anders Jansson

Jan-Anders är utbildad skogstekniker med erfarenhet från över 40 år i skogsbranschen. Jan-Anders har tidigare jobbat som virkesinköpare och skogsrådgivare på ATA-Timber. Fritiden ägnar Jan-Anders gärna åt fritidshuset på Öland. Äger och brukar egen skog.

Mobil: 076-042 20 28
E-post: jan-anders.Jansson@skogochlantbruk.se