Fastighetsförmedling

Fastighetsförmedling handlar om priset... och priset… och om mycket mer än bara priset, det vet vi av erfarenhet. Fastighetsaffärer inom jord och skog handlar om mycket mera. Det kan ofta gälla delvärden, fastighetsbildning, lantmäterifrågor, skogsfrågor, arrendefrågor, skattefrågor, bankfrågor osv. Det skall dessutom kännas rätt. Rätt beslutsunderlag, rätt pris, rätta villkor och avtal, att känna sig trygg i att det blir som man kommit överens om, mm. Allt för en lyckad fastighetsaffär.

Vi har säljarens uppdrag att lyfta fram fastighetens värden och genomföra en lyckad försäljning. Skog och Lantbruk arbetar för att tillgodose både säljarens och köparens önskemål under givna förutsättningar. Vi har många års erfarenhet av att hjälpa till att sälja eller köpa skog och lantbruk. Vi vet vilka frågor som är viktiga samt underlättar för Din beslutssituation. Vi har kunskapen, erfarenheten och kontaktnätet som kan hjälpa Dig till en lyckad fastighetsaffär.

Våra medarbetare