Skogs- och betesmark 19 ha sydöst Hörby
Byggnadsfri fastighet på avskilt läge längst ut på mindre markväg i Killeröd. 10 ha betesmark, 8 ha
lövdominerad skogsmark och 1 ha skogsimpediment. Viltrika trakter med bl.a. vildsvin, rådjur och hjort.
Läs mer »

Gedigen skogsfastighet utmed Emån – 150 ha
Nu ges möjlighet att förvärva en fastighet som kombinerar jord – och skogsbruk med vackert beläget boende. På fastigheten finns, utöver pampigt bostadshus, även två undantagshus som kan användas för uthyrning. Fastigheten omfattar 150 hektar varav 113,8 hektar produktiv skogsmark.
Läs mer»

Industritomt i Marieholm
På bra läge i centrala Marieholm finner du denna industritomt om 2 769 kvm. Här finns idag två sammankopplade byggbodar med takstolar om ca 48 m² vilka används som kontor och lager. Trinettkök och wc. Möjlighet för den lilla eller stora firma som vill skapa något. Hårdgjord gårdsplan som är inhägnad. El, vatten och avlopp indraget på fastigheten.
Läs mer»

Skogsfastighet 43 ha Perstorp
Byggnadsfri skogsfastighet om 43 ha på trevligt läge strax söder om Perstorp. 35 ha produktiv skogsmark, 2 ha bete och 4 ha vatten i Storarydsdammen. Virkesförråd om ca 6 000 m³sk. Jakt på bl.a. vildsvin och rådjur. Behov av röjningar och gallringar. På grund av lantmäteriförrättning kan tillträde ske tidigast hösten 2023.
Läs mer»

Gård 6 ha sydost Hörby
Gård på högt, tyst läge längst ut på väg i Farhult strax söder om Önneköp. Bostadshus om 2 rum och kök och 65 kvm i originalskick och med stort renoveringsbehov. Ekonomibyggnad i vinkel. Till gården hör 5 ha åker och 1 ha skog. El och vatten draget, fiber kan kopplas in (ej betalt).  Sällsynt möjlighet att få bygga sin egen gård från grunden.
Läs mer»

Tomt på avskilt läge utanför Linderöd
Längst ut på lång grusväg och med närhet till Bosarpasjön finner du denna tomt om ca 2 100 kvm. Här finns idag ingen byggnad så det är upp till dig! Kanske ett fritidshus eller varför inte ett permanentboende. Lugnet som infinner sig är svårt att beskriva, men här kan man sitta i timmar och bara filosofera. 
Läs mer»

Unik möjlighet. Hus/Fritidshus på Hunneberg 
Kronojägarbostället Kvarnfallet. Åretruntbostad/fritidshus med unikt läge inom Ekopark Halle-Hunneberg 7 km öster om Vänersborg. Bostadshus i 1-½ plan om 5 rum och kök, ca 100 kvm boyta, samt 3 uthus. Tomt om 1 831 kvm. Hit kommer besökare för naturen, motionera eller plocka bär och svamp.
Läs mer»

Skogsfastighet ca 16 ha i Örkelljunga
Byggnadsfri skogsfastighet på bommad väg i ett skifte om ca 16 ha strax norr om Örkelljunga vid Vemmentorpasjön. Inne på fastigheten finns ett fyrtiotal frånstyckade tomter, delvis bebyggda, och gemensam väg?/samfällighetsförening. En granplantering om ca 2,5 ha, resterande del äldre lövskog.
Läs mer»

Unik skogsegendom - 535 ha
Välskött och välbeskogad skogsegendom belägen i södra Östergötland. Fastigheten omfattar mycket bördiga skogar i ett skifte, egen sjö samt ett magnifikt byggnadsbestånd med sjöutsikt endast tre timmar från Stockholm.
Läs mer»

Skogsfastighet, 53 ha utanför Hultsfred
Byggnadsfri välskött skogsfastighet väster om Hultsfred i Hultsfreds Kommun. 53,2 ha varav 48,7 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 7 972 m³sk. Bonitet om 6,2 m³sk/ha och år i genomsnitt. 3 ha impediment och 1,5 övrig mark. Fastigheten är fördelad på två skiften.
Läs mer»

Åboden på idylliskt läge vid Rönneå
På en sluttning med avskilt läge och utsikt över Rönne å som efter många år har format meanderslingor i landskapet. På fastigheten som omfattar 1,5 ha finns en mindre sjöbod med liten terrass i dåligt skick och en porlande bäck som rinner ner för berget bredvid boden. Hela fastigheten omfattas av strandskydd.
Läs mer»

Skärgårdsfastighet i Misterhult
I Misterhults skärgård ligger fastigheten Grönö 1:2. Skogsfastighetens areal uppgår till ca 27 ha. Fastigheten ligger i tre skiften. På fastigheten finns en äldre bostadsbyggnad med anor från 1700-talet med tillhörande gäststuga, jordkällare samt ekonomibyggnad. Ett av skiftena har strandlinje mot havet. Jakt & fiskerätt. God vilttillgång av
främst kronhjort, dovhjort, älg, vildsvin, rådjur och sjöfågel.
Läs mer»

Lantbruksfastighet med möjligheter.
Fjällets gård. Med strandnära läge vid Ösans strand 2 km nordöst om Trädgårdsstaden och med 6 km till Skövde centrum. Stort bostadshus i ett och halvt plan om två lägenheter. Ekonomibyggnader i bra skick, kanske en framtida möjlighet att inrymma hästar eller annan djurhållning. Bra kräftfiske. Objektet är reserverat.
Läs mer »