Skogsfastighet ca 34 ha Södra Vi

Byggnadsfri skogsfastighet strax utanför Södra Vi i Vimmerby Kommun. 33,7 ha varav 31,9 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 3 550 m³sk. Bonitet om 8,9 m³sk/ha och år i genomsnitt. 1,7 ha betesmark. Fastigheten säljs med undantag av i PM nämnt område.

Försäljningssätt: Skriftligt anbud oss tillhanda senast 2022-06-27