Skogsfastighet utan byggnader

Nu ges möjlighet att förvärva tillväxtfastighet om total 51,8 ha. Skogsmark utgör 90% av totalarealen vilket innebär 46,2 ha. Virkesförrådet har uppskattat till 3 286 m³sk och med en bonitet om 5,9 m³sk/ha & år.

Försäljningssätt: Skriftligt anbud oss tillhanda senast 2021-10-28