Skogsfastighet öster om Vimmerby

Skogsfastighet om 31 ha varav 28 produktiv skogsmark. Fastigheten består av tre olika skiften och har ett uppskattat virkesförråd på 2 176 m3sk. Boniteten har uppskattats i skogsbruksplan till 5,9 m3sk/ha och år.

Försäljningssätt: Bud oss tillhanda senast 2019-11-18