Mindre Skogsgård i Djursdala

I vackra Djursdala ligger en mindre skogsgård om 36 ha. På fastigheten finns ett äldre bostadshus med tillhörande ladugård. Virkesförråd ca 5 600 m³sk tot. Bonitet 6,5 m³sk/ha/år. Ca 15 minuter bilväg till Vimmerby.

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2019-05-27