Skogsfastighet Del av Ömmastorp

Skogsskiften 15 km nordost om Vetlanda, i Skede församling. Fastighetens totala areal uppgår till 46,3 ha, fördelat på två skiften. Virkesförrådet har uppskattats till ca 3 500 m³sk. Bra arrondering och bra vägnät.

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2019-07-01