dji_0066_r-komp1
dsc03628
dsc03657
dsc03699
dsc03624
dsc03635
dsc03670
dsc03650
dsc03636
dsc03688
dsc03633

Växjö Tegnaby 89 ha

Skogsfastighet i ett skifte belägen ca 7 km söder om Växjö. Produktiv skogsmark ca 38 ha med virkesförråd om ca 3 400 m3sk. Huvudsakligen yngre barrskog. Skog i huggningsklasserna S1/S2 ca 700 m3sk. Bonitet 5,0 m3sk/ha. Impediment och f.d. torvtäkt om ca 51 ha. Två jakträttsbevis i gemensam älgjakt. Enskild jakt på vildsvin, rådjur mm. Fiskerätt i Tegnabysjön.

Pris: 2 000 000 kr eller högstbjudande. Bud senast 2019-10-29