Bolagsägd Skärgårdsfastighet

Unik fastighet vars totala areal uppgår till 50,2 ha. På fastigheten finns 21 strandtomter med byggnader. Man kan ta sig till fastigheten med bil eller båt. Fastigheten har eget vatten. Fastigheten ägs av en juridisk person vilket medger juridiska personer som köpare.

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2019-09-16