Skogsskifte i Getterum

Rent skogsskifte beläget i byn Getterum i Hjorted socken. Skiftet består av ca 68 ha varav 59,2 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet och bonitet har uppskattats till 5 800 m3sk respektive 6,2 m3sk/ha & år. Uppgifter inhämtade från nyupprättad skogsbruksplan 2019 av Skog & Lantbruk AB.

Prisidé: 3 700 000 kr

Försäljningssätt: Skriftligt bud senast 2019-09-16