Skogsgård

Mellan Alstermo och Alsterbro ligger denna skogsgård om ca 69 ha. På fastigheten finns en mangårdsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader i bra skick. Inägomarken ligger samlat runt gårdscentrat. Virkesvolym 13 300 m³sk. Jakt- och fiskerätt står fri för köparen. Enskild väg från landsvägen förbi gårdscentrat och ner till skogen.

Bud oss tillhanda senast 2020-02-14