Gård i kustnära Almvik. Kan övertas med drift

Mellan Västervik och Gamleby ligger denna gård om ca 42 ha varav 20 ha är inägomark. Bostadsbyggnad, ekonomibyggnader med bl.a. lösdriftsladugård uppförd år 2007. Tillhörande djur, inventarier samt 130 ha skriftlig arrendemark finns att överta om så önskas. Eller köp bara gården!
Säljare öppen för olika alternativa lösningar.

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2017-03-17