Mindre skogsfastighet Sjöbo

Byggnadsfri skogsfastighet om ca 2,2 ha i Klamby strax norr Sjöbo. 2,2 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 500 m³sk bestående av bok och ek under föryngring.

Prisidé: 400 000 kr/hbj, bud senast 2019‐04‐24