Mindre skog öster om Skånes Fagerhult
Byggnadsfri skogsfastighet om drygt 10 ha i Killhult öster om Skånes Fagerhult. 10 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om ca 1 200 m³sk, mestadels granskog med inslag av tall och björk. Viltslag i området är bl a rådjur, vildsvin och älg.
SÅLD/KÖPT!

Produktionsskog i Västerviks kommun – 319 ha
Nu utbjuds ett välskött fastighetsbestånd strax söder om Hjorted i Västerviks kommun. Fastigheterna omfattar en total areal om ca 319 hektar. Fastigheterna präglas av tillväxtskogar, vilket särskilt passar för investerare och långsiktiga skogsägare.
SÅLD/KÖPT!

Tomt på avskilt läge utanför Linderöd
Längst ut på lång grusväg och med närhet till Bosarpasjön finner du denna tomt om ca 2 100 kvm. Här finns idag ingen byggnad så det är upp till dig! Kanske ett fritidshus eller varför inte ett permanentboende. Lugnet som infinner sig är svårt att beskriva, men här kan man sitta i timmar och bara filosofera.
SÅLD/KÖPT!

Skogs- och betesmark 19 ha sydöst Hörby
Byggnadsfri fastighet på avskilt läge längst ut på mindre markväg i Killeröd. 10 ha betesmark, 8 ha lövdominerad skogsmark och 1 ha skogsimpediment. Viltrika trakter med bl.a. vildsvin, rådjur och hjort.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet 43 ha Perstorp
Byggnadsfri skogsfastighet om 43 ha på trevligt läge strax söder om Perstorp. 35 ha produktiv skogsmark, 2 ha bete och 4 ha vatten i Storarydsdammen. Virkesförråd om ca 6 000 m³sk. Jakt på bl.a. vildsvin och rådjur. Behov av röjningar och gallringar. På grund av lantmäteriförrättning kan tillträde ske tidigast hösten 2023.
SÅLD/KÖPT!

Unik skogsegendom - 535 ha
Välskött och välbeskogad skogsegendom belägen i södra Östergötland. Fastigheten omfattar mycket bördiga skogar i ett skifte, egen sjö samt ett magnifikt byggnadsbestånd med sjöutsikt endast tre timmar från Stockholm.
SÅLD/KÖPT!

I Misterhults skärgård ligger fastigheten Grönö 1:2.
Skogsfastighetens areal uppgår till ca 27 ha med 17 ha skog, 7 ha imp och ca 1 ha inäga. Fastigheten ligger i tre skiften. På fastigheten finns en äldre bostadsbyggnad med anor från 1700-talet med tillhörande gäststuga, jordkällare samt ekonomibyggnad. Ett av skiftena har strandlinje mot havet. Jakt & fiskerätt. God vilttillgång av främst kronhjort, dovhjort, älg, vildsvin, rådjur och sjöfågel.
SÅLD/KÖPT

Skövde Lantbruksfastighet med möjligheter
Vid Ösans strand 2 km nordöst om Trädgårdsstaden, 6 km till centrum av Skövde och med 2 km till golfbanan vid Knistad herrgård hittar vi denna lantgård nära Fjällets samhälle. Stort bostadshus i ett och halvt plan uppdelat om två lägenheter i var sitt plan. Ekonomibyggnaderna i bra skick, 3 st. förråd/verkstäder, maskinhall, garage och ladugårdsbyggnad med tvättstuga, hobbyverkstad och loft. Hårdgjorda ytor runt ekonomibyggnaderna till stor del asfalterade. Bra kräftfiske. Areal om 6,87 ha enligt fastighetsregistret.
SÅLD/KÖPT

Gård 6 ha sydost Hörby
Gård på högt, tyst läge längst ut på väg i Farhult strax söder om Önneköp. Bostadshus om 2 rum och kök och 65 kvm i originalskick och med stort renoveringsbehov. Ekonomibyggnad i vinkel. Till gården hör 5 ha åker och 1 ha skog. El och vatten draget, fiber kan kopplas in (ej betalt). Sällsynt möjlighet att få bygga sin egen gård från grunden.
SÅLD/KÖPT!

Gård/fritidshus med 3,5 ha mark i Klippan
Välhållen gård på högt, vattennära läge och med egen uppfartsväg i Åstratorp mellan Ljungbyhed och Perstorp. Stall/loge och drängastuga/garage av äldre beskaffenhet men i gott skick. Till fastigheten hör ca 3,5 ha mark bestående av åker/bete, skog, tomt och vatten i Storarydsdammen.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet 74 ha i Klippan
F d Domänfastighet i ett samlat skifte om 74 ha i Hyllstofta mellan Klippan och Perstorp. Fastigheten är byggnadsfri. God tillgänglighet för transporter med skogsbilvägar och vändplatser. Jakt på bl.a. vildsvin och rådjur.
SÅLD/KÖPT!

Tomt på lugnt trevligt läge i Maglasäte
En skogstomt om 2049 m² som sista hus på väg innan bom. I vacker natur med närhet till Vaxsjön och Skånes djurpark. På tomten finns uppväxta träd man kan fälla enligt egna önskemål. Det finns ett tidigare förhandsbesked om byggnation av fritidshus som har gått ut. Tillfälle för entreprenören som ser möjligheterna!
SÅLD/KÖPT!

Österhult 3, Alvesta 47 ha
Två skogsfastigheter om ca 47 ha i ett skifte belägen ca 25 km norr Alvesta. Skogsmark ca 39 ha med virkesförråd om ca 3 900 m3sk. Skog i huggningsklasserna S1/S2 om ca 1 300 m3sk. Gedigen mangårdsbyggnad samt ekonomibyggnader. Åker och betesmark ca 6,6 ha. Jakt och Fiskerätt. Fastigheterna kan förvärvas av juridisk person, t.ex. aktiebolag.
SÅLD/KÖPT!

Gård/fritidshus 1,7 ha öster om Höör
Gård/fritidshus på privat läge med egen uppfartsväg i Sjöberga ca 10 km öster om Höör. Bostadshus i trä om ca 160 m² och 6 rum och kök av enklare standard.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet ca 34 ha Södra Vi
Byggnadsfri skogsfastighet strax utanför Södra Vi i Vimmerby Kommun. 33,7 ha varav 31,9 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 3 550 m³sk. Bonitet om 8,9 m³sk/ha och år i genomsnitt. 1,7 ha betesmark. Fastigheten säljs med undantag av i PM nämnt område.
SÅLD/KÖPT

Mindre skogsfastighet väster om Broby
Grandominerad ungskogsfastighet om ca 3 ha strax väster om Broby. På fastigheten finns idag inga byggnader. 3 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om ca 500 m³sk.
SÅLD/KÖPT!

53 ha skog med möjligheter i Höör
Byggnadsfri skogsfastighet om 53 ha i Sjunnerup nordost om Höör. Skogen med ett virkesförråd om ca 7 568 m³sk och grandominans ger en medelbonitet om knappt 9 m³sk/ha och år. Mycket god tillgänglighet med vägar och vändplatser på de större skiftena. Jakt på bl.a. vildsvin och rådjur.
SÅLD/KÖPT!

Naturskog 33 ha Höör
Skogsfastighet i Sjunnerup strax norr om Höör. 33 ha mark varav 19 ha naturreservat, 8 ha skog och 4 ha igenväxande betesmark. Virkesförrådet i den icke-skyddade skogen grandominerat med drygt 2 900 m³sk varav 1 700 m³sk slutavverkningsbart.
SÅLD/KÖPT!

Tomter på trevligt läge i Ludvigsborg
Två skogstomter om ca 1 ha vardera mellan Ludvigsborg och Sätofta. Sydvästra delen gränsar mot vackra Kvesarumsån, består av äldre ekskog på flera kullar och är beläget invid flera dammar och hagmarker. Tillgängligheten är dock begränsad då det endast finns en äldre, igenväxt markväg på en av tomterna. Renovering och nyanläggning erfordras. Tillfälle för entreprenören som ser möjligheterna!
SÅLD/KÖPT!

Hyresfastighet i Mönsterås
Hyresfastighet belägen på ett av Mönsterås absolut bästa skyltlägen. Fastigheten omfattar ca 4 500 m². På fastigheten finns utställningshall fullt funktionella utrymmen för att bedriva verksamhet. Tillgängligheten för fastigheten är mycket bra då den återfinns i nära anslutning till av – och påfart till E22.
SÅLD/KÖPT

Gård 6 ha norr om Lund
Gård på mycket trevligt läge med egen uppfartsväg i utkanten av Stångby norr om Lund. Bostadshus i lersten från 1939 om ca 127 + 10 kvm med 5/6 rum och kök. Praktiska ytor i ekonomibyggnaderna som idag bl a förråd, bokbinderi, marmoreringsverkstad, snickarbod, pannrum och bränneshus. F d åkermark som är planterad med bl a björk, fågelbär, lind och hagtorn år 1994.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård 27 ha norr om Hässleholm
Gård på mycket trevligt läge i Aska norr Hässleholm. Rejält bostadshus i tegel från 1954 med 5/6 rum och kök i originalskick, dock energieffektiv jordvärme från 2012 samt fiber indraget. Ekonomibyggnader av äldre standard. 19 ha skogsmark med virkesförråd om 5 600 m³sk. Bra åkermark om 8 ha i relativt stora skiften.
SÅLD/KÖPT!

Fastighet med möjligheter
Fastighet på fritt, naturskönt läge i Kvistalånga strax utanför Hässleholm. Bostadshus om 6 rum och kök om 130 m² boarea samt 45 m² biarea med visst renoveringsbehov. Rymliga sidobyggnader för egen verksamhet, hobby eller företag. Trevlig lummig trädgård med ekar och mycket grönska.
SÅLD/KÖPT!

Skogsskifte Ljungby Fallnaveka 72 ha
Skogsskifte beläget ca 10 km nordost Ljungby. Huvudsakligen bestående av skog i yngre åldersklasser. Skogsmark ca 48,3 ha med virkesförråd om ca 3 500 m3sk och impediment ca 23,7 ha. Bonitet ca 6,0 m3sk/ha och år. Jakt på älg, vildsvin, rådjur mm.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Ljungby Fallnaveka 61 ha
Skogsfastighet belägen ca 10 km nordost Ljungby. Huvudsakligen yngre skog i ett skifte. Byggnadsfri. Produktiv skogsmark ca 42,9 ha med virkesförråd om ca 2 600 m3sk. Jakt på älg, vildsvin, rådjur mm.
SÅLD/KÖPT!

Gård 5 ha på fritt, ostört läge i Hörby
Gård längst ut på egen väg i Köinge strax öster om Hörby. Charmigt bostadshus om 147 kvm och 8 rum och kök. F d stall i vinkel sammanbyggt med boningshus ger tillbyggnadsmöjligheter i befintliga huskroppar. Maskinhall om 180 kvm, dubbelcarport och mindre vedförråd. Centralt läge i Skåne med 10 km till Hörby ca 40 km till Lund.
SÅLD/KÖPT!

Havsnära jordbruksmark Vellinge
Ca 30 ha åkermark i ett rektangulärt område beläget i Janstorp nordväst Vellinge. Jordklass 9 enligt Länsstyrelsen. God tillgänglighet med gräns i väg på två sidor och systemtäckdikat. Tillträde våren 2023.
SÅLD/KÖPT!

Tillväxtfastighet. Skog mellan 25 och 60 år. Areal om totalt 60,8 ha varav 55,2 ha är produktiv skogsmark. Fastigheterna ligger i ett skifte med en tillhörande Ö i Betsjön. Fastigheten har ett uppskattat virkesförråd om ca 9 200 m3sk. God boniteten som uppgår till 7,2 m³sk/ha och år. Tillväxt enl plan ca 390 m³sk/år. Fiskerätt och jakträtt. Ostört läge
SÅLD/KÖPT!

Mindre gård söder om Hörby
Gård på fritt, naturskönt läge i Omsed strax söder om Hörby. Ljust och charmigt bostadshus om 137 kvm boarea samt 19 kvm biarea. Stall och loge i vinkel om ca 350 kvm. Trevlig utsikt över åker och hagmarker från gården. Centralt läge i Skåne med 10 km till Hörby där affärer, skolor, busstation m.m finns och ca 30 km till Lund.
SÅLD/KÖPT!

Strandnära tomt vid Ringsjön i söderläge
Läge läge läge. Här finns möjligheten att förvärva en sådan pärla i söderläge och med 15 m från huset till sjön. Fastigheten är belägen i Stanstorp söder om Höör och mot västra Ringsjön. Kommunalt vatten och avlopp. Byggnaderna är i sämre skick varför rivning eller mycket omfattande renovering är aktuellt.
Såld/KÖPT!

Gård 5 ha utanför Kristianstad
Gård belägen i Håslöv/Viby strax öster om Kristianstad. Bostadshus om 3 rum och kök och 90 kvm med stort renoveringsbehov/rivningsskick. Mindre stall samt enklare förrådsbyggnad. Till gården hör 2,5 ha åker och 2 ha bete. El och vatten draget, fiber är på väg att kopplas in.
SÅLD/KÖPT!

Jordbruksmark 11 ha Eslöv
Genom fastighetsreglering erbjuds 11 ha åkermark i Nöbbelöv till försäljning. Jordklass 8 enligt Länsstyrelsen. God tillgänglighet med väg i anslutning till fältet och behovstäckdikat. Möjlighet att arrendera området under kontraktstiden. Köparen måste äga lantbruksfastighet i samma del av Eslövs kommun.
KÖPT/SÅLD!

Skogsskifte utanför Virserum
Skogsskifte med bra vägnät och hög tillväxt till salu utanför Virserum. Fastigheten omfattar totalt 51,6 ha varav 51,5 ha produktiv skogsmark. Skogsmarken håller ett virkesförråd om 3 441 m³sk med en bonitet om 7,9 m³/ha & år. Skogen befinner sig i ung ålder vilket innebär att tillväxten kommer var mycket god de kommande åren.
KÖPT/SÅLD

Gård Töreboda
Skog och lantbruksfastighet med naturskönt läge 4 km öster om Töreboda. Bostadshus i ett plan med inredd vind. Skogsmark ca 24 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 6 000 m3sk. Inägomark om ca 7 ha. Ladugård med bra golvytor för uppställning/lagring. Uthus m vindsrum, snickarbod och carport. Jakt på älg, rådjur, vildsvin, mfl.
KÖPT/SÅLD

Skogsegendom Uppvidinge
Byggnadsfri välskött skogsegendom i två skiften nära Norrhults samhälle 13 km sydväst Åseda och drygt 30 km nordöst om Växjö. 74,2 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 10 200 m³sk. Bonitet om 7,4 m³sk/ha och år i genomsnitt. Bra skogsbilvägar med vändplatser. Jakt på älg, rådjur och vildsvin mm.
KÖPT/SÅLD

Skogs-/lantgård 50 ha norr Eslöv
Gård på naturskönt, lugnt läge 17 km norr om Eslöv. Skånelänga om 149 kvm med 5 rum och kök och av äldre standard. 31 ha skog, 16 ha åker, 3 ha betesmark och 1 ha övrig mark. Viltslag bl. a rådjur och vildsvin.
KÖPT/SÅLD!

Skogs & Lantbruksfastighet
Strax norr om Tuna mot Totebo ligger denna skogsgård med en vacker välbevarad mangårdsbyggnad i typisk småländsk stil. Äldre ladugårdsbyggnad samt övriga mindre ekonomibyggnader. Fastigheten totala areal uppgår till ca 75 ha varav 55 ha är skog och 16 inägomark. Byggnaderna ligger samlat och öppet med utsikt över inägomarken.
SÅLD/KÖPT!

Småländskt sommartorp
Fastigheten Knartorp 1:23 ligger nordväst om Oskarshamn i ett trevlig ostört läge strax intill gölen. Äldre byggnader från tidigt 1900-tal. Tomtarealen uppgår till 3770 m² enl taxeringen. El-saknas.
SÅLD/KÖPT!

Mindre Skogsfastighet med torpstuga
Skogsfastigheten Flinshult 1:15 är en skogsfastighet om ca 25 ha med större andel yngre skog. På fastigheten finns en mindre jakt/torpstuga med utsikt över gölen. Fastigheten Knartorp 1:23 är en fastighet om ca 0,37 ha med torpstuga och gäststuga även den med utsikt över gölen. Fastigheterna kan köpas var för sig. Trevligt ostört läge.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastigheterna Oskarshamn Döderhults-Flathult 2:2 och 2:4.
Total areal om ca 136 ha varav ca 125 ha är produktiv skogsmark. Fastigheterna ligger i två skiften och har ett uppskattat virkesförråd om ca 15 500 m3sk. Boniteten uppgår till 6,1 m3sk/ha och år.
SÅLD/KÖPT!

Mindre skogsfastighet i Vena
Mindre skogsfastighet med mycket bra vägnät till salu utanför Vena. Fastigheten omfattar totalt 11,8 ha varav 10,8 ha produktiv skogsmark. Skogsmarken håller ett virkesförråd om 1 178 m³sk med en bonitet om 6,9 m³/ha & år. Uppgifter enligt ny skogsbruksplan upprättad av Skog & Lantbruk i juni 2021.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet utan byggnader
Nu ges möjlighet att förvärva tillväxtfastighet om total 51,8 ha. Skogsmark utgör 90% av totalarealen vilket innebär 46,2 ha. Virkesförrådet har uppskattat till 3 286 m³sk och med en bonitet om 5,9 m³sk/ha & år.
SÅLD/KÖPT!

Produktions- och ädellövskog 55 ha Eslöv
Byggnadsfri och högproduktiv skogsfastighet om 55,4 ha invid Stehags by. Skogen med ett virkesförråd om ca 12 700 m³sk, mestadels gran. Ca 4 000 m³sk slutavverkning, 8 500 m³sk gallring och en medelbonitet om 10,1 m³sk/ha och år. Jakt på bl.a vildsvin och rådjur. Det finns en motionsslinga på fastigheten som ger ett årligt arrende.
SÅLD/KÖPT!

Tomt med byggnader, Orås
Tomt om ca 1 400 kvm på fritt läge i Orås söder om Hörby. Bostad om ca 110 kvm och stall/loge i vinkel. Då ingen bott i eller använt byggnaderna på länge säljs dessa som renoverings-/rivningsobjekt.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Alvesta 47 ha
Skogsfastighet belägen ca 17 km norr Alvesta. Huvudsakligen yngre och medelålders granskog i fyra skiften. Bra skogsmark om ca 41,9 ha med god åtkomst. Bonitet, ca 9 m3sk/ha. Virkesförråd ca 4 800 m3sk med hög volymtillväxt om ca 6 %/år. Arrendeintäkt från telemast. Jakt på älg, vildsvin, rådjur mm.
SÅLD/KÖPT!

Skogs-/lantgård 16 ha Sösdala
Skogs-/lantgård på fridfullt läge i Ljungarum 7 km öster om Sösdala. Bostad om 148 kvm boyta, 6 rum och kök samt inredd källare. Stall/loge med äldre inredning, vagnslider och maskinhus. 5 ha åkermark och 10 ha skog med ett virkesförråd om ca 1 700 m3sk. Viltslag bl a rådjur, vildsvin och dovhjort.
SÅLD/KÖPT!

Skog med vindkraft 110 ha
Skogsfastighet söder om Åseda. Arrende från två vindkraftverk. Skogsmark ca 91,3 ha med virkesförråd om ca 10 800 m3sk. Bonitet 7,1 m3sk/ha. Jakträtt. Strand till Hultsjön. Fastigheterna kan förvärvas av juridisk person t.ex. aktiebolag.
SÅLD/KÖPT!

Nötproduktion-växtodling 28 ha Hörby
Välhållen gård i Orås syd Hörby med ca 22 ha åker, 4 ha bete och 1 ha skogsmark. Rejält bostadshus om 5 r o k och ca 130 kvm plus inredningsbar källare. Jordvärme ger låga driftskostnader. Lösdriftsstallar för nöt i fyra avdelningar. Maskinhall om 450 kvm med el och vatten. Viltrika marker med bl.a. rådjur, hjort och vildsvin.
SÅLD/KÖPT!

Gård i Ljunga-Häglinge
Gård på fritt, högt läge i Ljunga-Häglinge mellan Höör och Hässleholm. Rejält bostadshus från 1905 om ca 210 kvm och 8 rum och kök med renoverings-/moderniseringsbehov, dock effektiv drift med ny luft-/vattenvärmepump Thermia. Enklare stall/loge om ca 360 kvm med lösdrift. Knappt 1 ha åker och tomt tillhör fastigheten. Centralt läge i Skåne med 45 min till Lund-Malmöområdet. 
SÅLD/KÖPT!

Produktionsskog 28 ha NV Höör
Välskött, byggnadsfri skogsfastighet om 28,5 ha i Hallaröd utanför Höör. 25 ha skog, 2 ha bete med tillstånd för plantering av gran och 1 ha väg. Skogen med ett virkesförråd om ca 5 500 m³sk, mestadels gran. Jakt på bl.a. vildsvin och rådjur.
SÅLD/KÖPT!

Skogsegendom 189 ha Lagerfors
På uppdrag av Prästlönetillgångarna i Skara Stifts. Säljs stor obebyggd skogsegendom med fin arrondering i ett sammanhängande skifte 5 km sydsydost om Lagerfors. 151,2 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 20 700 m³sk bestående av tall, gran och lövskog. Bonitet om 6,8 m³sk/ha. Jaktmarker med god tillgång på klövvilt.
SÅLD/KÖPT

Hästgård i Oderup syd Hörby
Gård på trevligt läge i Oderup ca 13 km söder om Hörby. Rejält bostadshus om 155 + 65 kvm och 5 rum/kök. Fiber är installerat. Stall/loge, maskinhus och dubbelgarage av äldre beskaffenhet. Till fastigheten hör ca 2 ha varav 0,3 ha tomt och 1,7 ha åker.
SÅLD/KÖPT!

Häst-/skogsgård 15 ha N Örkelljunga
Gård på vackert och lugnt läge i Vemmentorp 9 km norr om Örkelljunga. Bostad om 102 kvm och 3 rum och kök. Trevlig gäststuga-festlokal (3 rum) om ca 60 kvm. Tilltalande gårdsbild med garage/slaktbod, verkstad och loge som går att göra om till lösdrift. Marken utgörs av 7 ha åker, 5 ha skog 3 ha mosse. Viltslag bl a rådjur och vildsvin.
SÅLD/KÖPT!

Unikt fritidsboende 5 ha med dammar
Fritidshus, kräftdammar, åkermark och skog om ca 5 ha utanför Önneköp sydöst Hörby. Stuga om ca 45 kvm om två rum och kokvrå samt gäststuga. Trevligt dammsystem med tre vatten innehållande kräftor och karp. Av marken består ca 3 ha av åker/bete, 1 ha skog och 1 ha vatten.
SÅLD/KÖPT!

Gård 16 ha söder om Hörby
Gård på trevligt läge och med egen alléklädd uppfartsväg i Oderup ca 13 km söder om Hörby. Rejält bostadshus om 5 rum-kök. Ca 13 ha åker, 2 ha bete och 1 ha skog. Viltslag i området bl a rådjur, vildsvin och kronhjort.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård Blomstermåla
Skogsgård strax utanför Blomstermåla. Fördelade på fem olika skiften. Närhet till skola, affärer och övrig service. Möjlighet att köpa hela eller skiftesvis. Fastigheterna totalt areal uppgår till 133 ha. Totala virkesförrådet uppskattas till ca 17 900 m³sk enligt skogsbruksplan.
SÅLD/KÖPT!

Sommaridyll till salu, eget vattenkraftverk
Strax norr om Oskarshamn. Sex byggnader inredda för uthyrning eller till eget boende. Ligger vid Kvarndammen med gamla anor.
SÅLD/KÖPT!

Vackert Beläget Fritidshus
Mycket vackert beläget fritidshus i byn Torebo. Fritidshuset är knappt 50 m² stort och har utsikt över sjön Juttern. Här kan man känna ett lugn bara ett stenkast från Vimmerby och Astrid Lindgrens värld.
SÅLD/KÖPT!

Lantbruksfastighet med Uthyrningsverksamhet
Välkommen till Torebo. Ett av Vimmerby kommuns absolut bästa lägen. Fastigheten består av ca 70 ha land och 28 ha vatten. Fastigheten sträcker sig ner till sjön Juttern med en strandlinje om knappt 2 km. Fastigheten präglas av såväl jord - och skogsbruk som av en lukrativ uthyrningsverksamhet. Fastigheten har även egen badstrand.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård nära Oskarshamn
Vid Korsvägen ca 14 km väster om Oskarshamn mot Bockara ligger denna mindre skogsgård. Fastigheten är på totalt 7 ha. Trevligt boende med rymlig tomt. Äldre ladugårdsbyggnad.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet med vind 135 ha
Välkommen till Ösjöbol Södraskog ca 10 km väster om Åseda. Mangårdsbyggnad från 1979. Verkstad och Maskinhall. Gäststuga för ev. uthyrning. Skogsmark ca 113 ha med virkesförråd om ca 8 800 m3sk. Vindkraft. Jakträtt på älg, rådjur, mm. Fastigheten kan köpas i delar.
SÅLD/KÖPT!

Östratorp Lenhovda 9 ha
Skog och fritidsfastighet belägen ca 8 km sydost Lenhovda. Charmig renoverad bostadshus om 4 rum o kök. Skogsmark ca 9 ha med virkesförråd om ca 850 m3sk. Bonitet 7,4 m3sk/år. Jakträtten tillgänglig för ny ägare. Fiber installerad i huset.
SÅLD/KÖPT!

Hästgård 8 ha norr om Örkelljunga
Gård på lugnt läge i Vemmentorp 9 km norr om Örkelljunga. Bostad 4 rum och kök. Marken utgörs av åker 5 ha och skog 2 ha, mestadels äldre bok. Viltslag bl a rådjur och vildsvin. Bad och fiske i trevliga Vemmentorpasjön 2 km bort.
SÅLD/KÖPT!

15 ha med bygglov på avskilt läge V. Hallaröd
Ca 15 ha åker, bete och kräftdamm på avskilt läge och egen infartsväg i Norra Hultarp mellan
Hallaröd och Billinge. Bygglov för bostadshus med sidobyggnader på en kulle med sydsluttning ner
mot den egna marken och kräftdammen. Ca 20 minuter till Höör med järnvägsstation och 35?40
minuter till Lund?Malmöregionen. Helt tyst läge med närmsta granne på 300 m.
SÅLD/KÖPT!

Skog 28 ha mellan Tyringe och Perstorp
Byggnadsfri skogsfastighet i Västra Torup mellan Tyringe och Perstorp. 27,6 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 3 300 m³sk. Rullstensås med naturskön bokskog, två grävda dammar med dämme och genomrinnande bäck med kräftor. God tillgänglighet med enskild väg genom fastigheten. Jakt på bl a vildsvin och rådjur.
SÅLD/KÖPT!

Lenhovda Hermanstorp 21 ha
Trevlig lantbruksfastighet i ett skifte och bra boende beläget sydost Lenhovda. Totalt ca 21 ha varav skogsmark ca 19 ha med virkesförråd om ca 2 100 m3sk. Bonitet 7,9 m3sk/ha. Strand till sjö. Jakt på älg, rådjur, vildsvin mfl. Ansluten till fiber.
SÅLD/KÖPT!

Skog-åker-bete 38 ha Hallaröd
Byggnadsfri skogsfastighet i Södra Hultarp mellan Hallaröd och Billinge. 25 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om drygt 3 000 m³sk. God tillgänglighet med vägar. Grustag för eget bruk på fastigheten. Jakten är upplåten t o m år 2024, åker-bete t o m år 2023.
SÅLD/KÖPT!

Jordbruksmark 29 ha Brandstad
Byggnadsfri jordbruksfastighet i Brandstad 8 km norr om Sjöbo. 29 ha åkermark i tre skiften, klass 7. God tillgänglighet och behovstäckdikat. Möjlighet att ta över brukandet i september 2021.
SÅLD/KÖPT!

Skog 63 ha mellan Hallaröd och Billinge
Välskött skogsfastighet om 63 ha med gräns i Rönne å. 61 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om drygt 10 000 m³sk. God tillgänglighet med utmärkt vägnät. I västsluttningen mot Rönne å finns ett vindskydd med grillplats. Jakten är upplåten t o m år 2022.
SÅLD/KÖPT!

Gård på avskilt läge i Borlunda
Gård på enskild väg i Borlunda mellan Eslöv och Lund. Gården är belägen på en kulle vilket ger fantastisk utsikt över jordbrukslandskapet. Trevlig bostad om 140 kvm och 4 rum och kök. Välskötta ekonomibyggnader med häststall om två boxar och sadelkammare, verkstad och maskinhus/loge.
SÅLD/KÖPT!

Produktionsskog 70 ha Hallaröd-Billinge
Högproduktiv skogsfastighet om 70 ha. 68,5 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 10 500 m³sk. Medelbonitet om 9,8 m³sk/ha och år. God tillgänglighet. Jakten på bl.a. vildsvin och rådjur är upplåten t o m år 2024. Fastigheten går eventuellt att förvärva i två delar.
SÅLD/KÖPT!

Mindre produktionsskog Hallaröd
Byggnadsfri skogsfastighet i Södra Hultarp. 17 ha produktiv skogsmark och 0,5 ha övrig mark/vägar. Virkesförråd om ca 4 000 m³sk med en dominans av gran. Medelbonitet om 8,3 m³sk/ha och år. Jakten på bl.a. vildsvin och rådjur är upplåten t o m år 2023.
SÅLD/KÖPT!

Unik idyll Sjöbergasjön nordost Höör
Bostadshus om 200 + 40 kvm längst ut på egen väg och med gräns i/utsikt över Sjöbergasjön. 14 ha skog och mark inklusive vatten och två gästhus mot sjön. Fiske i Sjöbergasjön.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet öster Kristdala
Skogsfastigheter om totalt 75 ha varav 65,5 ha är produktiv skogsmark. Fastigheterna ligger i ett skifte och har ett uppskattat virkesförråd om ca 12 400 m3sk. Boniteten uppgår till 6,3 m3sk/ha och år.
SÅLD/KÖPT

Skog och Lantbruk, Alvesta
Skog och lantbruksfastighet med naturskönt läge 28 km norr om Alvesta. Bostadshus i 1,5-plan om 5 rum och kök. Skogsmark ca 35 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 6 000 m3sk. Inägomark ca 4 ha. Ladugård med verkstadsutrymme. Maskinhall, uthus och garage. Jakt på älg, rådjur, vildsvin, mfl.
SÅLD/KÖPT

Mindre hästgård väster om Höör
Gård på fritt, naturskönt läge i Våtseröd mellan Höör och Eslöv. Ljust bostadshus med interiör från 2003 och framåt. Häststall/dubbelgarage med 3 boxar samt lösdriftsstall. Centralt läge i Skåne med 10 km till Höör där affärer, skolor, tågstation finns.
SÅLD/KÖPT!

Gård på stillsamt läge, Orås
Trivsam gård i centrala Skåne, 15 km sydväst om Hörby. 1,5 planshus med kallvind och källare del av om 210 kvm. Insynsskyddad trädgård. Dubbelgarage och äldre stall/loge med stora förvaringsytor. Möjlighet att förvärva ytterligare 1–2 ha mark.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet med vind 134 ha
Belägen ca 5 km väster om Åseda med pågående vindkraftsprospektering. Skog ca 120 ha med virkesförråd ca 18 800 m3sk. Fastigheterna säljs tillsammans eller var för sig. Fastigheterna kan förvärvas av juridisk person, t.ex. AB.
SÅLD/KÖPT!

Hästgård på naturskönt läge, Snälleröd
Gård, 10 km öster om Ljungbyhed. Ljust, charmigt bostadshus om 8 rum/kök. Rejäla byggnader med bland annat häststall/garage och isolerad maskinhall. Ca 3 ha hägnad betesmark med lösdriftstallar och vidsträckta ridvägar i anslutning till gården. Stillsamt läge med sjöutsikt och närhet till naturreservat och strövområden.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet 34 ha Nävlingeåsen
Skogsfastighet med torp på tyst läge i Kroksjö ca 20 km nordost Höör. Ca 31 ha skog med ett virkesförråd om 5 600 m³sk bestående av gran, bok och ek. Ca 4 100 m³sk är S2 varav 67 % bok och 26 % gran. 3 ha bete. God tillgänglighet för transport med väg genom fastigheten och egen vägbom. Jakt på bl a vildsvin, dovhjort och rådjur.
SÅLD/KÖPT!

Industrifastighet
Industrifastighet med bra läge, hårdgjord yta och Gunnebostängsel runt omkring. Stora möjligheter att forma fastigheten som man vill med stora ytor.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet Älghult 92 ha
Välskött skogsfastighet belägen mellan Älghult och Alstermo. Skogsmark ca 87 ha med virkesförråd om ca 9 200 m3sk. Bonitet 7,1 m3sk/ha. Skog i huggningsklasserna S1/S2 ca 4 100 m3sk. Jakträtt på älg, rådjur, vildsvin, skogsfågel mm. Lång gräns i Lillån med bäcköring och kräftfiske.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård Mariestad 45 ha
Skogsgård belägen 8 km nordöst om Sjötorp i Mariestads kommun. Trevligt bostadshus i 1,5-plan om 6 rum och kök, stor trädgård. Fiber indraget. Skogsmark ca 42 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 9 800 m3sk. Ladugård, uthus och jordkällare. Jakt på älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, vildsvin, mfl.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård 264 ha
Tillväxtfastighet med stor andel yngre skog belägen strax utanför Grönskåra, ca 2 mil sydväst om Högsby. På fastigheten finns en mangårdsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader. Inägomarken ligger samlat runt gårdscentrat. Virkesvolym ca 30 300 m³sk. Kan köpas i delar.
SÅLD/KÖPT!

Jordbruksmark 29 ha N Hässleholm
Byggnadsfri jordbruksfastighet i Rävninge 15 km nordöst Hässleholm. 25 ha åkermark, 2 ha skogsmark, 1 ha betesmark och 1 ha övrig mark. Jakt på bl a vildsvin, dovhjort och rådjur. God tillgänglighet med närhet till allmän väg.
SÅLD/KÖPT!

Trevlig hästgård norr om Hässleholm
Gård på naturskönt läge i Rävninge  nordöst om Hässleholm. Rejält bostadshus om 9 r o k och ett undantag om 5 r o k. Kostall med magasin, verkstad med loge, dubbelgarage och vagnslider. Två ha mark tillhör fastigheten. 
SÅLD/KÖPT!

Alvesta Erlandsgård 80 ha
Belägen ca 9 km norr om Alvesta. Bostadshus i 1 ½ plan om 7 rum och kök. Ladugård/Maskinhall. Friliggande torp i 1 ½ plan om 4 rum och kök. Skogsmark ca 61 ha. Virkesförråd ca 8 100 m3sk. Åker och bete ca 17 ha. Jakträtt. Kan köpas i delar. Fastigheterna kan förvärvas av juridisk person, t.ex. aktiebolag.
SÅLD/KÖPT!

Gård 16 ha på naturskönt läge, Linderödsåsen
Fantastisk boendemiljö i utkanten av Killhult med tre bostadshus, stugor vid kräftdammar, sågverk och 16 ha mark. Huvudbostaden om 120 kvm boyta och 4 rum-kök. Nyrenoverat gästhus om 140 kvm. Mycket viltrika trakter. Perfekt som hästgård, B&B-verksamhet och andra verksamheter som kräver naturskön omgivning med anlagda promenad/ridslingor.
SÅLD/KÖPT!

Skogs- och betesmark 19 ha sydöst Hörby
Byggnadsfri fastighet längst ut på markväg i Killeröd. 10 ha betesmark, 8 ha skogsmark och 1 ha skogsimpediment enligt taxering. Virkesförråd om ca 1 045 m³sk. Viltrika trakter med bl.a. vildsvin, rådjur och hjort.
SÅLD/KÖPT!

Mindre Skogsgård
Mindre virkesrik skogsfastighet belägen mellan Oskarshamn och Ishult. Fastigheten omfattar 31,2 ha enligt skogsbruksplan. Virkesförrådet är uppskattat till 4 537 m³sk och en bonitet 5,4 m³sk/ha & år. Bostadsbyggnad på fastigheten är väl underhållen.
SÅLD/KÖPT!

Tillväxtfastighet 43 ha Örkelljunga
Byggnadsfri skogsfastighet om 43 ha 12 km nordöst om Örkelljunga. 39 ha produktiv skogsmark med virkesförråd om ca 1 900 m³sk. God tillgänglighet med markvägar, vändplatser och närhet till allmän väg. Jakt på bl.a. älg, vildsvin och rådjur.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet 98 ha
Skogsfastighet om totalt 98 ha, ca 4 km nordväst om Oskarshamn. 89 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 14 000 m³sk. Bonitet om 6,1 m³sk/ha och år.
SÅLD/KÖPT!

Skogsgård
Strax utanför Oskarshamn ligger Århult 1:20, en skogsgård om ca 69 ha. Här finns även en bostadsbyggnad med tillhörande tomt som utgör en egen fastighet, Århult 1:38. Möjlighet finns att köpa dessa tillsammans eller var för sig. Virkesvolym ca 10 600 m³sk. Jakt och fiskerätt står fri för köparen. Egen väg från landsvägen fram till mangårdsbyggnaden.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet på ö Holsljunga 4 ha
Skogsfastighet i ett skifte belägen på en ö mellan Svenljunga och Ullared. Lång strand och fiskerätt i Holsjön. Produktiv skogsmark ca 3,8 ha med virkesförråd om ca 1 200 m3sk. Bonitet, ca 9,1 m3sk/ha. Jakträtt på älg, kronhjort, vildsvin, rådjur mm
SÅLD/KÖPT!


Hästgård på stillsamt läge nordväst Höör
Gård med anor från 1850 i Södra Hultarp 15 km nordväst om Höör. Rejält bostadshus med högt i tak om 7 rum och kök med stor trädgård. Källare del av och kallvind med möjlighet att inreda. Äldre stall med loge samt garage och carport. Fantastisk natur med flera naturreservat, strövområden, sjöar och ridmöjligheter i närheten. Ca 3 ha åker och 1 ha övrig mark. Centralt läge i Skåne för snabb pendling till stadsregionerna i området.
SÅLD/KÖPT

Skogsgård 51 ha Emmaljunga
Gård med egen uppfartsväg norr om Emmaljunga. Charmig gårdsbild med bostadshus, stallbyggnad, vedförråd och gäststuga. Ca 43 ha skog med ett virkesförråd om 3 700 m³sk. 2 ha åker och 4 ha bete. Jakt på bl a vildsvin och rådjur.
SÅLD/KÖPT

Stall Forsgård, Klippan
Hästgård om knappt 3 ha på mycket naturskönt läge och längst ut på väg gränsande till
Söderåsens nationalpark. Bostad om 4 rum / kök högst upp på kulle i ljus, modern stil och
med vinkelbyggt gästhus. Stort trädäck med jacussi och inglasat lusthus om 30 kvm där
man bor invid och har utsikt över Klövabäcken med damm och nationalparkens gröna
hav av äldre bok och ek i backarna uppför åsen. Proffsanläggning för upp till 23 hästar
med bl a stall/loge, tre utestallar, belyst ridbana, skrittmaskin och ridhus med läktare.
SÅLD/KÖPT

Mindre gård/fritidsboende Perstorp
Gård/fritidsfastighet på naturskönt läge i Månstorp norr om Perstorp. Trivsam gårdsbild med torp om två rum och kök från 1850-talet, renoverat till modern standard 2016, och häststall/loge. Till fastigheten hör mysigt undantag om 50 kvm.
SÅLD/KÖPT

Skogsfastighet 59 ha norr om Hörby
Välskött, byggnadsfri skogsfastighet om 59 ha i Hagstad norr om Hörby. 47 ha skog och 11 ha åker/bete fördelat på tre skiften. Skogen med ett virkesförråd om 8 300 m³sk. Vacker och fridfull natur långt ifrån större vägar och järnvägar. Fastigheten kan eventuellt förvärvas i delar.
SÅLD/KÖPT

Holsljunga Årekulla 11 ha
Skogsfastighet i ett skifte belägen mellan Svenljunga och Ullared. Lång strand och fiskerätt i Holsjön. Byggnadsfri. Skogsmark ca 5,7 ha med ca 1 300 m3sk. Åker och bete ca 5,4 ha. Jakt på älg och kronhjort mm.
SÅLD/KÖPT!

Fritidshus och skog Tjörnarp
Skogsfastighet om 3,6 ha i anslutning till Tjörnarps samhälle. Virkesförråd ca 660 m3sk. Enklare fritidshus med renoveringsbehov. Kommunalt VA. Fastigheten har samfälld del i Tjörnarpssjön.
SÅLD/KÖPT

Skogsfastighet 63 ha Perstorp
Obebyggd skogsfastighet i Månstorp norr om Perstorp. Produktiv skogsmark om 56 ha med virkesförråd om ca 7 900 m³sk samt 4 ha åker/betesmark. God jakt på bl. a älg, rådjur och vildsvin.
SÅLD/KÖPT

 Nio hyresfastigheter Värnamo Rydaholm
 Tio hyreshus fördelade på nio fastigheter belägna i Rydaholms tätort. Totalt ca 3 256 m2 fördelade på 41
 lägenheter och 3 lokaler. Möjlighet att förvärva ett väl samlat fastighetsbestånd. Hyresvärde (2019) 2 667 767 
 kr. Årskostnad DoU (2018) ca 1 403 000 kr.
 SÅLD/KÖPT

Skogsfastigheter nära Blomstermåla
Skogsfastigheter med närhet till Blomstermåla. Fördelade på åtta olika skiften. Möjlighet att köpa hela eller skiftesvis. Fastigheterna är på totalt ca 51 ha och det totala virkesförrådet uppskattas till ca 5300 m³sk enligt skogsbruksplan. 
SÅLD/KÖPT

Produktionsskog 54 ha, Knäred
Välskött skogsfastighet om 54 ha i Jonsnahult 10 km norr om Knäred. Ca 51 ha skog och 3 ha skogsimpediment. Virkesförråd om ca 4 300 m³sk, medelbonitet om 7 m³sk/ha och år. Gräns till natursköna Krokån. Jakt på bl.a. älg, vildsvin och rådjur.
SÅLD/KÖPT

Jordbruksarrende ca 79 ha
Jordbruksarrende med tillhörande byggnader och jord. Ca 79 ha åkermark beläget i anslutning till Timmernabben. Utbjudes under ett 5-årigt arrendeavtal.
UTARRENDERAD

Produktionsskog 28 ha nordväst Höör
Välskött, byggnadsfri skogsfastighet om 28,5 ha i Hallaröd utanför Höör. 25 ha skog, 2 ha bete och 1 ha väg. Högproduktiva marker i sydsluttning med en medelbonitet om 10,2 m³sk/ha och år. God tillgänglighet för transporter med skogsbilväg och vägbom.
SÅLD/KÖPT

Skogsfastighet öster om Vimmerby
Skogsfastighet om 31 ha varav 28 produktiv skogsmark. Fastigheten består av tre olika skiften och har ett uppskattat virkesförråd på 2 176 m3sk. Boniteten har uppskattats i skogsbruksplan till 5,9 m3sk/ha och år.
SÅLD/KÖPT

Skäppetorp
Strax utanför Kristdala ligger denna skogsgård med en areal om ca 17 ha. På fastigheten finns en mangårdsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader i bra skick. Åkermarken uppgår till ca 3,6 ha. Virkesvolym uppgår till ca 1900 m³sk.
SÅLD/KÖPT

Mindre skogsfastighet nordost Örkelljunga
Virkesrik lövskogsfastighet om ca 4 ha i Sonnarp strax nordost om Örkelljunga. Till fastigheten hör två ekonomibyggnader. 3 ha produktiv skogsmark med mestadels äldre lövskog såsom björk och al.
SÅLD/KÖPT

Skogsegendom 258 ha Osby
Byggnadsfri skogsegendom på tyst läge i Norra Duvhult strax norr om Lönsboda. 253 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 25 350 m³sk och en medelbonitet på knappt 7 m³sk/ha och år. 83 % barr samt bra bilvägnät och god arrondering. Jakt på bl a vildsvin och älg.
SÅLD/KÖPT

Skogsfastigheter söder om Vena
Skogsfastigheterna är på ca 51,4 ha. Det totala virkesförrådet har uppskattats till 4399 m³sk. Enligt skogsbruksplanen är tillväxten ca 154 m³sk första växtsäsongen. Bonitet 6,2 m³sk per ha.
SÅLD/KÖPT

Skogs-/hästgård utanför Vena
Utanför Vena ligger Hultsfred Tälleryd 2:6. Fastigheten kan köpas i sin helhet, alternativt i två olika skiften, jord- och skog samt hästgårds-skifte där man kan lägga separata bud på varje skifte. Fastighetens areal uppgår till ca 67 ha totalt. Virkesförrådet har uppskattats till ca 6900 m³sk. Undervåningen på bostadshuset är helt nyrenoverad.
SÅLD/KÖPT

Hästgård strax utanför Virserum
Välkommen till Totemåla, en mindre fastighet om 7,7 ha varav 5 hektar produktiv skogsmark. Fastigheten erbjuder ett mycket trevligt läge och huset har stor potential. Skogsmarken håller ett virkesförråd om ca 1 378 m³sk och en bonitet på 7,5 m³sk/ha & år.
SÅLD/KÖPT

Mindre Hästgård i Djursdala
I vackra Djursdala ligger en mindre hästgård om ca 3,25 ha. På fastigheten finns ett äldre bostadshus med tillhörande ladugård. Fastigheten kommer styckas av från nuvarande fastighet. Ca 15 minuter bilväg till Vimmerby.
SÅLD/KÖPT

Skogsgård
Mellan Alstermo och Alsterbro ligger denna skogsgård om ca 69 ha. På fastigheten finns en mangårdsbyggnad med tillhörande ek.byggnader i bra skick. Virkesvolym 13 300 m³sk. Jakt- & fiskerätt står fri för köparen. Enskild väg från landsvägen förbi gårdscentrat och ner till skogen.
SÅLD/KÖPT

Skärgårdsfastighet i Misterhult
I Misterhults skärgård ligger fastigheten Grönö 5:1. Skogsfastighetens areal uppgår till ca 63 ha med 42,5 ha skog och ca 2,8 ha inäga. Jakt och fiskerätt följer fastigheten.
SÅLD/KÖPT

Gård 53 ha Kölleröd, Hörby
Lantgård med trivsam gårdsbild på högt och fritt läge ca 12 km sydöst om Hörby. Bostadshus från 1930-talet med enklare standard. Stall/loge och maskinhus med garage och förrådsutrymmen. Åkermark ca 20 ha, betesmark ca 26 ha och skog ca 5 ha med 1 250 m³sk. Jakt på bl. a rådjur och vildsvin.
SÅLD/KÖPT !

Skogsfastighet Backaryd 68 ha
Skogsfastighet norr om Ronneby. Produktiv skogsmark med god växtlighet om ca 66 ha med virkesförråd om ca 8 000 m3sk. Bonitet, ca 8,7 m3sk/ha. Skog i huggningsklasserna S1/S2 om ca 5 900 m3sk. Jakt på älg, kronhjort, vildsvin, rådjur mm.
SÅLD/KÖPT!

Gård 8 ha Oderup, Hörby
Gård på fritt läge i Oderup ca 12 km söder om Hörby. Bostadshus om 124 kvm med inredningsbar kallvind. Stall/loge. Maskinhall från 2001 om 510 kvm. 6 ha åkermark (jordklass 6), varav 0,8 ha åkermark på egen fastighetsbeteckning, och 2 ha skog. Den öppna marken är utarrenderad tom 2023.
SÅLD/KÖPT!

Åker- och betesmark 13 ha Hörby
Byggnadsfri jordbruksfastighet i Tollstorp ca 15 km söder om Hörby. 7 ha åkermark och 6 ha betesmark. Åkermarksklass 6 enligt Länsstyrelsens jordklassificering. Det finns ett jordbruksarrende tom 2023. Jakt på bl. a rådjur, vildsvin och hjort.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet om 108,9 ha i Nybro
Bölemåla 1:7 är beläget nordöst om Alsterbro i Nybro kommun. Skiftet består av en bedömd areal om 108,9 ha. Skiftet uppskattas till att hålla ett virkesförråd 8 917 m3sk. Skiftet har en bonitet 5,9 m3sk/ha enligt skogsbruksplan.
SÅLD/KÖPT!

Skog och mark Växjö
Skogsfastighet i ett skifte belägen ca 7 km söder om Växjö. Produktiv skogsmark ca 38 ha med virkesförråd om ca 3 400 m3sk. Impediment och f.d. torvtäkt om ca 51 ha. Två jakträttsbevis i gemensam älgjakt. Enskild jakt på vildsvin, rådjur mm. Fiskerätt i Tegnabysjön.
SÅLD/KÖPT!

Skogsegendom Åseda 222 ha
7 km öster om Åseda. Totalt ca 222 ha mark varav ca 176 ha skog och ca 27 ha inägomark. Virkesförråd ca 27 800 m3sk, inkl. årets tillväxt. Äldre byggnadsbestånd. Välskött skog med relativt jämn åldersklassfördelning, bra vägnät. Jakträtt på bl.a. älg, rådjur, vildsvin, skogsfågel.
SÅLD/KÖPT

Skogsfastighet Vislanda 46 ha
Belägen mellan Växjö och Älmhult. Huvudsakligen yngre granskog i ett skifte. Produktiv skogsmark ca 45,7 ha med virkesförråd om ca 3 400 m3sk. Bonitet, ca 6,2 m3sk/ha. Jakt på älg, gris, rådjur mm.
SÅLD/KÖPT!

Älghult Södregård 43 ha
Skogsfastighet nära Älghult samhälle. Trevligt belägen för boende eller fritid. Mangårdsbyggnad om 6 rum o kök. Skogsmark ca 40 ha med virkesförråd om ca 4 500 m3sk. Bonitet 7,5 m3sk/år. Inägomark ca 3 ha. Gräns till Lillån samt egen jakträtt.
SÅLD/KÖPT!

Skogs- och hästgård norr om Fagerhult
Norr om Fagerhult ligger fastigheten Fögeberg 2:3 som är indelad i två skiften, skogs- och hästgårdsskifte där man kan lägga separata bud på varje skifte. Fastighetens areal uppgår till 73 ha totalt varav 53 ha skog och 17,3 ha inäga. Bostadshus, stall och paddock.
SÅLD/KÖPT!

Bolagsägd Skärgårdsfastighet
Unik fastighet vars totala areal uppgår till 50,2 ha. På fastigheten finns 21 strandtomter med byggnader. Man kan ta sig till fastigheten med bil eller båt. Fastigheten har eget vatten. Fastigheten ägs av en juridisk person vilket medger juridiska personer som köpare.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastighet väster om Kalmar
Lövshult är beläget strax väster om Tvärskog i Kalmar kommun. Skiftets totala areal uppgår till ca 43 ha. Totala virkesförrådet uppskattas till ca 6 350 m³sk varav 3 000 m³sk utgörs av S2 skog. Fastighetens bonitet uppgår till 5,7 m3sk/ha enligt skogsbruksplan. Inga byggnader.
SÅLD/KÖPT!

Skogsfastigheter nordväst om Fagerhult
Skogsfastigheten är på ca 39 ha. Det totala virkesförrådet har uppskattats till 8 074 m³sk. Enligt skogsbruksplanen uppförd 2018 är tillväxten ca 280 m³sk. Bonitet 8,3 m³sk per ha.
SÅLD/KÖPT!

Gård med vackert läge vid sjö
En väl arronderad skogsfastighet med vackert beläget boende. Gårdscentrat med utsikt över Skälssjön. Betesmarker ligger runt byggnaderna omgivet av ca 100 ha skogsmark. Total areal 123 ha. Virkesvolym ca 16 200 m³sk.
SÅLD/KÖPT!

Gård i Bragnum 6 km söder om Floby. Ca 19 ha mark, ca 12 ha skog, ca 6,5 ha inägomark, enligt skogsbruksplan. Bostadshus om 3 rum o kök, 58 kvm, bv. och ett vindsrum, ateljé på ovanvåningen. Ladugårdsbyggnad, stall, högt till tak, höskulle, loge och vagnslider. Svagt kuperade brutna marker. Kräftfiske. Jakträtt. Viltslag bl.a. älg, rådjur och vildsvin.
SÅLD/KÖPT!