Gård med vackert läge vid sjö

En väl arronderad skogsfastighet med vackert beläget boende. Gårdscentrat med utsikt över Skälssjön. Betesmarker ligger runt byggnaderna omgivet av ca 100 ha skogsmark. Total areal 123 ha. Virkesvolym ca 16 200 m³sk varav ca 13 400 utgörs av S1, S2 skog av främst tall.

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2019-09-27