Skogsfastighet öster om Kristdala

Skogsfastigheter om totalt 75 ha varav 65,5 ha är produktiv skogsmark. Fastigheterna ligger i ett skifte och har ett uppskattat virkesförråd om ca 12 400 m3sk. Boniteten uppgår till 6,3 m3sk/ha och år.

Försäljningssätt: Bud oss tillhanda senast 2021-02-12