Skogsgård 52 ha utan byggnader

Mellan Oskarshamn och Kristdala ligger fastigheten Lämmedal 1:7. Total areal om 52 ha varav 51
ha utgörs av skogsmark. Bedömt virkesförråd ca 6 300 m³sk totalt och 125 m³sk/ha i medeltal.
Bonitet 7,2 m³sk/ha.

Prisidé: 4,2 milj

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2019-01-18