Mindre Skogsgård

Mindre virkesrik skogsfastighet belägen mellan Oskarshamn och Ishult. Fastigheten omfattar 31,2 ha enligt skogsbruksplan. Virkesförrådet är uppskattat till 4 537 m³sk och en bonitet 5,4 m³sk/ha & år. Bostadsbyggnad på fastigheten är väl underhållen.

Försäljningssätt: Skriftligt anbud oss tillhanda senast 2020-10-01

Prisidé: 3 400 000 kr