Skärgårdsfastighet i Misterhults

I Misterhults skärgård ligger fastigheten Grönö 1:2. Skogsfastighetens areal uppgår till ca 27 ha med 17 ha skog, 7 ha imp och ca 1 ha inäga. Fastigheten ligger i tre skiften. På fastigheten finns en äldre bostadsbyggnad med anor från 1700-talet med tillhörande gäststuga, jordkällare samt ekonomibyggnad. Ett av skiftena har strandlinje mot havet. Jakt & fiskerätt. God vilttillgång av främst kronhjort, dovhjort, älg, vildsvin, rådjur och sjöfågel.

Acceptpris 4,8 milj