Skogsfastighet utan byggnader

Skogsfastigheterna Oskarshamn Döderhults-Flathult 2:2 och 2:4. Total areal om ca 136 ha varav ca 125 ha är produktiv skogsmark. Fastigheterna ligger i två skiften och har ett uppskattat virkesförråd om ca 15 500 m3sk. Boniteten uppgår till 6,1 m3sk/ha och år.

Försäljningssätt: Skriftligt anbud oss tillhanda senast 2021-11-05