Skogsfastighet 98 ha

Skogsfastighet om totalt 98 ha, ca 4 km nordväst om Oskarshamn. 89 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 14 000 m³sk. Bonitet om 6,1 m³sk/ha och år.

Försäljningssätt: Bud oss tillhanda senast 2020-09-18