Skogsfastigheten Bjälebo 2:4

I Oskarshamns kommun mellan Bockara och Kristdala ligger fastigheten Bjälebo 2:4. Fastigheten saknar byggnader. Total areal om 148 ha varav 137 ha utgörs av skogsmark,
9 ha av berg och myr. Bedömt virkesförråd ca 11 600 m³sk. Jakträtt och fiskerätt.

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2018-09-21