Skogsgård

Strax utanför Oskarshamn ligger Århult 1:20, en skogsgård om ca 69 ha. Här finns även en bostadsbyggnad med tillhörande tomt som utgör en egen fastighet, Århult 1:38. Möjlighet finns att köpa dessa tillsammans eller var för sig. Virkesvolym ca 10 600 m³sk. Jakt och fiskerätt står fri för köparen. Egen väg från landsvägen fram till mangårdsbyggnaden.

Försäljningssätt: Bud oss tillhanda senast 2020-09-18