Tillväxtfastighet 43 ha Örkelljunga

Byggnadsfri skogsfastighet om 43 ha 12 km nordöst om Örkelljunga. 39 ha produktiv skogsmark, 1 ha impediment, 2 ha åkermark och 1 ha övrig mark/vägar. Virkesförråd om ca 1 900 m³sk med en arealdominans av inväxande gran. Medelbonitet om 8,8 m³sk/ha och år. God tillgänglighet med markvägar, vändplatser och närhet till allmän väg. Jakt på bl.a. älg, vildsvin och rådjur.

Prisidé: 3 000 000 kr, anbud senast 2020-09-30