Skogsfastighet om 108,9 ha i Nybro

Bölemåla 1:7 är beläget nordöst om Alsterbro i Nybro kommun. Skiftet består av en bedömd areal om 108,9 ha. Skiftet uppskattas till att hålla ett virkesförråd 8 917 m3sk varav 3 147 m3sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 & S2. Skiftet har en bonitet 5,9 m3sk/ha enligt skogsbruksplan.

Försäljningssätt: Skriftligt bud senast 2019-09-27