Jordbruksarrende ca 79 ha

Jordbruksarrende med tillhörande byggnader och jord. Ca 79 ha åkermark beläget i anslutning till Timmernabben. Utbjudes under ett 5-årigt arrendeavtal.

Bud oss tillhanda senast 2020-04-20