Skogsfastighet

Fågelvägen ca 8 km sydväst om Oskarshamn ligger fastigheterna Fliseryd-Boda 1:5 och Tjuståsa 5:1. Fastigheternas areal uppgår till 177 ha totalt och består av tre skiften. Bostadsbyggnad med tillhörande äldre ladugård. Virkesvolym om ca 15 000 m³sk. Jakt & fiskerätt följer.

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2019-06-17