Skogsfastigheter nära Blomstermåla

Skogsfastigheter med närhet till Blomstermåla. Fördelade på åtta olika skiften. Möjlighet att köpa hela eller skiftesvis. Fastigheterna är på totalt ca 51 ha och det totala virkesförrådet uppskattas till ca 5300 m³sk enligt skogsbruksplan. Medelboniteten är 7,2 m³sk/ha och år.

Försäljningssätt: Bud oss tillhanda senast 2020-04-03