Jordbruksmark 43 ha Genarp

Byggnadsfri jordbruksfastighet i Lyngby väster om Genarp. 41 ha välarronderad åkermark, klass 7, och 2 ha remisser/vatten samt egen markväg. Hela åkerarealen insådd med höstraps (kontrakterad). Inga arrenden eller nyttjanderätter belastar egendomen.

Prisidé: 13 500 000 kr, anbud 2018-02-23