fast-karta-fallnaveka-23-del-av-och-fallnaveka-410

Två skogsfastigheter i Ljungby Fallnaveka 133 ha

Två skogsfastigheter belägna ca 10 km nordost Ljungby. Huvudsakligen yngre skog. Fastigheterna ansluter till varandra i ett gemensamt skifte. Byggnadsfri. Produktiv skogsmark ca 91,2 ha med virkesförråd om ca 6 100 m3sk. Impediment ca 42,6 ha. Jakt på älg, vildsvin, rådjur mm. Fastigheterna säljs var för sig men samtidigt.

Prisidé: 6 300 000 kr, anbud senast 2022-05-12