535868-129_0071
535868-129_0061
535868-30_0571
535868-30_0551
535868-30_0541
535868-30_0591
535868-30_0401
535868-30_0431
535868-30_0301
535868-30_0341
535868-30_0241
535868-30_0181
535868-30_0061
535868-30_0111
535868-30_0441
535868-30_0161
dsc_0119
dsc_0113
dsc_0138
dsc_0134
dsc_0126
535868-129_0011

Unik skogsegendom - 535 ha

Drygt en mil väster om Kisa i södra Östergötland, ligger vackra Falla Gård, en skogsegendom av klass. Fastigheten präglas av ett väl underhållet byggnadsbestånd med anor från tidigare delen av 1700-talet. Med utsikt över den egna sjön, Fallasjön, erbjuds ett harmoniskt och kvalitativt boende.

Fastigheten omfattar 535 hektar i ett enda stort sammanhållet skifte. Av arealen utgör 448 hektar produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om drygt 101 000 m³sk. Markens bonitet är uppmätt i skogsbruksplanen till 8,3 m³sk/ha och år. Skogen har noga brukats och är både välskött och välarronderad.

Vägnätet är omfattande och väl underhållet. Nyligen har Biometria klassat vägarna på fastigheten med högsta klass.

Falla Gård är en fantastisk skogsegendom som erbjuder unika möjligheteter till vackert boende och uthålligt skogsbruk. Lägg därtill mycket höga naturvärden, egen sjö och historiska byggnader. Falla är, kort sagt en fastighet långt utöver det vanliga.

Försäljningssätt: Skriftligt anbud oss tillhanda senast 2022-10-07