1_p1070457
2_dr4_r1
3_p1070451_r1
4_p1070450_r1
5_dr9_r1
6_dr21
7_p1070460_r1
8_dr141
9_p1070455
10_p1070463
11_p1070472
12_p1070480
13_p1070485_r1

Skogsegendom 80 ha, Nottebäck

Byggnadsfri välskött skogsegendom i två skiften nära Norrhults samhälle 13 km sydväst Åseda och drygt 30 km nordöst om Växjö. 74,2 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 10 200 m³sk. Bonitet om 7,4 m³sk/ha och år i genomsnitt. Bra skogsbilvägar med vändplatser. Jakt på älg, rådjur och vildsvin mm.