Skogsskifte utanför Virserum

Skogsskifte med bra vägnät och hög tillväxt till salu utanför Virserum. Fastigheten omfattar totalt 51,6 ha varav 51,5 ha produktiv skogsmark. Skogsmarken håller ett virkesförråd om 3 441 m³sk med en bonitet om 7,9 m³/ha & år. Skogen befinner sig i ung ålder vilket innebär att tillväxten kommer var mycket god de kommande åren. Uppgifter enligt ny skogsbruksplan upprättad av Skog & Lantbruk i sept 2021.

Prisidé: 3 000 000 kr eller högsbjudande

Försäljningssätt: Skriftligt anbud oss tillhanda senast 2021-10-25