Trevlig lantbruksfastighet strax utanför Vena

Lantbruksfastighet utanför Vena om ca 51 ha. Marken består av främst betesmark. På fastigheten finns ekonomibyggnader anpassade för mjölkproduktion samt ett trevligt bostadshus i 1,5 plan. Här finns stora möjligheter till olika typer av verksamhet för den som ej är intresserad av djurhållning. Fastigheten genomgår en lantmäteriförrättning och möjlighet till att köpa delar finns.

Försäljningssätt: Skriftligt anbud oss tillhanda senast 2019-11-01