Mindre skogsfastighet i Vena

Mindre skogsfastighet med mycket bra vägnät till salu utanför Vena. Fastigheten omfattar totalt 11,8 ha varav 10,8 ha produktiv skogsmark. Skogsmarken håller ett virkesförråd om 1 178 m³sk med en bonitet om 6,9 m³/ha & år. Uppgifter enligt ny skogsbruksplan upprättad av Skog & Lantbruk i juni 2021.

Försäljningssätt: Skriftligt anbud oss tillhanda senast 2021-11-01