Gedigen skogsfastighet utmed Emån – 150 ha

Mellan Järnforsen och Målilla i Hultsfreds kommun ligger Östra Årena. en fastighet belägen idylliskt utmed Emåns sträckning.

Fastigheten omfattar 150 hektar. Av arealen utgör ca 114 hektar produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om ca 14 700 m³sk. Markens bonitet är uppmätt i skogsbruksplanen till 4,8 m³sk/ha och år. Skogen befinner sig relativt spritt över åldersklasserna.

Östra Årena är en idyll som har oerhört stor potential när det kommer till turism, rekreation och vackert boende. För den hästintresserade finns även ladugård med tillräcklig takhöjd för att bygga hästboxar och samtidigt klara djurskyddsreglerna. Tilläggas skall fina möjligheter till jakt och skogsbruk.

Försäljningssätt: Skriftligt anbud oss tillhanda senast 2022-10-20