Bolagsskog i Målilla

Ca 2 km väster om Målilla ligger fastigheten Målilla 1:75. Fastigheten saknar byggnader. Total areal om 31 ha varav 29 ha utgörs av skogsmark, 2 ha av övrig mark. Bedömt virkesförråd ca 4 900 m³sk. Fastigheten kan förvärvas av bolag och av privatpersoner. Fastigheten gränsar till Hesjön. Där finns en enklare träbyggnad med tillhörande brygga.

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2018-11-09