Skogsfastighet om 53 ha utanför Hultsfred

Byggnadsfri skogsfastighet väster om Hultsfred i Hultsfreds Kommun. 53,2 ha varav 48,7 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 7 158 m³sk. Bonitet om 6,2 m³sk/ha och år i genomsnitt. 3 ha impediment och 1,5 övrig mark. Fastigheten är fördelad på två lik stora skiften.

Pris 7 500 000 kr

Försäljningssätt: Skriftligt anbud oss tillhanda senast 2022-09-30