Skogsfastighet nordöst om Virserum

Utanför Virserum ligger skogsfastigheten Blackelid 1:6 som är på ca 21 ha. Det totala virkesförrådet har uppskattats till ca 2500 m³sk. Bonitet 7,3 m³sk per ha. Enligt skogsbruksplanen är tillväxten 115 m³sk/år. Jakt- och fiskerätt.

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2019-06-07