Jordbruksfastighet väster om Målilla

Väster om Målilla ligger fastigheten Östra Årena 1:9. Från denna fastighet ska
mangårdsbyggnad, ladugårdsbyggnad samt inägomark säljas ifrån. Areal uppgår till ca 7,0 ha
totalt varav 6,4 ha utgörs av inäga främst åkermark. På fastigheten finns en välbevarad
mangårdsbyggnad med anor från 1850-talet med tillhörande ekonomibyggnader.

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2018-11-22