Mindre skog vid Önneköp, Hörby

Byggnadsfri skogsfastighet om drygt 3 ha i Stänkelösa öster om Önneköp. Helt avskilt läge längst ut på grusväg/traktorväg. Virkesförråd om drygt 700 m³sk till övervägande del gran. Äldre stormskador och eftersatt skötsel. Gammal gårdstomt med grävd brunn ger möjligheter till byggnation. Trevlig bäck löper genom fastigheten.

Pris: 450 000 kr eller högstbjudande